HOTEL JELOVICA BLED d.o.o.
Cesta Svobode 8
SI4260 Bled, Slovenija, EU

Tel: +386-4-5796-000
Fax: +386-4- 5796-010
jelovica@hotel-jelovica.si


URL: http://www.hotel-jelovica.si
 
Hotel Jelovica Bled - Museo e gallerie
Museo
"Čebelarski museo"
Radovljica
Museo "Tomaža Godec" Bohinjska Bistrica
Museo
Blejski Grad
"Kovaški museo"
Kropa
"Oplenova hiša"
Studor
"Planšarski museo"j
Stara fužina

Gallerie
       
"Avsenikova gallerija"
Begunje
"Šivčeva hiša" - gallerija
Radovljica